Editorial Board

 • Consultant

  Prof. SUN Handong  Prof. CHEN Kaixian  Prof. ZHANG Lihe  Prof. LIN Guoqiang  Prof. YAO Xinsheng  Prof.HAO Xiaojiang

  Editor-in-chief

  Prof. LI Bogang

  Executive Editor-in-Chief

  CHEN Fang

  Associate editor

  Prof. WANG Fengpeng  YU Dan  TIAN Ding  ZHOU Zhengzhi

  Editorial board

  DING Lisheng
  JI Yuanqiao
  WANG Youwei
  KONG Lingyi
  LIU Yonghong
  LIU Jikai
  LIU Hongwei
  DU Junrong
  LI Weidong
  LI Pingya
  LI Yunxia
  LI Guoqiang
  YANG Depo
  QIU Shengxiang
  HE Hailun
  HE Xiangjiu
  ZHANG Xiaoying
  ZHANG Weidong
  ZHANG Guolin
  HAJI Akber Aisa
  CHEN Shilin
  CHEN Jijun
  LIN Houwen
  ZHOU Ligang
  ZHOU Guangxiong
  HU Jinfeng
  HU Fuliang
  DUAN Jinao
  LOU Hongxiang
  HE Langchong
  GUO Yuanqiang
  GUO Xiuli
  KANG Wenyi
  CHAO Zhimao
  PENG Mijun
  CHENG Yongxian
  LEI Xiaoguang
  PEI Yuehu
  DAI Jungui   
   
   

  WANG Kou WANG Hongbing
  GE Huiming
  YIN Wenbing
  YIN Sheng
  LYU Zhaolin
  LIU Xiangguo
  SUN Haopeng
  SUN Guibo
  LI Liangcheng
  LI Guoyou
  QIU Li
  WANG Haibo
  MU Wangmeng
  ZHANG Binghuo
  ZHANG Dewu
  CHEN Yihua
  LIN Changjun
  OUYANG Jie
  YI Huaxi
  LUO Yinggang
  ZHOU Wen
  HU Youcai
  YUAN Tao
  XIA Yonggang
  GAO Huimin
  TANG Jinshan
  HUANG Shengxiong
  HAN Xiuzhen
  HAN Shuyan
  ZENG Kewu
  LAN Weiqing
  LIAO Chenzhong
  XUE Yongbo

  Editorial staff

  YIN Chunyan  LI Yu  
 • 2016-06-16 Visited: 12661