Optimization on extraction and enrichment technology of total flavonoids and total saponins from fibrous roots of Ophiopogon japonicas
LIU Xiao-mei, LI Pei-xia, GAN Lan-xiang, JIN Yan, HUANG Yi, JIANG Hong-bo, JIN Hong
NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT . 2020, (8): 1285 -1294 .  DOI: 10.16333/j.1001-6880.2020.8.003