Effect of seven different extraction methods on volatile composition of Pandanus amaryllifolius Roxb.
HUANG Yan-li, CHEN Si-ping, GUO Pei-pei, JI Xun-zhi, HAO Chao-yun, YU Huan, QIN Xiao-wei,
NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT . 2020, (9): 1582 -1591 .  DOI: 10.16333/j.1001-6880.2020.9.017